Skicka spam

Skicka innehåll som SPAM. Behöver inte innehålla hela e-posthuvudet, skicka så mycket som det går.